Kijkwijzer

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: alle leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: angst, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik, geweld, grof taalgebruik en seks. De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer betekent niet dat een film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk
Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van films, maar waarschuwt alleen voor mogelijk schadelijke beelden. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien. Er is echter door de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de verschillende leeftijdsgrenzen.

De wet en de leeftijdsgrenzen

De leeftijden van Kijkwijzer kennen ook een wettelijk aspect. Artikel 240a is door de overheid verbonden aan de leeftijd van 16 jaar. Op basis van dit artikel krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16 of 18 jaar. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdsgrenzen (6, 9, 12 en 14) worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten. Het artikel zegt: 'Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.'

Onder de 16 jaar/18 jaar, geen toegang
Volgens de wet krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16 of 18 jaar, ook niet onder begeleiding van een volwassene. Er zal bij twijfel om legitimatie worden gevraagd. Bij twijfel en het ontbreken van een geldig legitimatiebewijs wordt de toegang geweigerd. 

Kijk voor meer informatie op www.kijkwijzer.nl.

Alle leeftijden
Mogelijk schadelijk tot 6 jaar
Mogelijk schadelijk tot 9 jaar
Mogelijk schadelijk tot 12 jaar
 

Mogelijk schadelijk tot 14 jaar

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar. 
  Mogelijk schadelijk tot 18 jaar. 
Angst
Discriminatie
Drugs- en/of alcoholmisbruik
Geweld
Grof taalgebruik
Seks